Getallen Zerospel

03_PICJe kan er als speler tijdens het spelen van roulette voor kiezen om in te zetten op een groot aantal verschillende getallen. We noemen deze inzetmogelijkheden inside bets. Het plaatsen van een inside bet mag dan op vlak van uitbetaling wel interessant zijn, je dient er als speler altijd rekening mee te houden dat er ook een niet onaanzienlijk risico aan verbonden is. Gelukkig staat het roulette spel het toe aan de speler om een inzet te plaatsen op verschillende getallen. Op deze manier kan je het risico spreiden, maar loop je uiteraard ook het risico om niet één, maar wel meerdere keren je inzet kwijt te spelen. Eén van de interessantste mogelijkheden om in te zetten op inside bets terwijl het risico toch zo beperkt mogelijk wordt gehouden is het hanteren van het getallen zerospel. Dit systeem laat je als speler inzetten op een grote reeks getallen die zijn gelegen rondom de nul en waarmee je in één klap een aanzienlijk rendement kan behalen.

Wat zijn de getallen bij het zerospel?

Indien je er als speler voor kiest om in te zetten op de getallen van het zerospel zal je een inzet moeten plaatsen op de getallen 0, 3, 12, 15, 26, 32 en 35. Op nagenoeg alle getallen wordt een gesplitste inzet geplaatst. Dat is interessant, want anders zou de inzet per speelronde zo aanzienlijk hoog oplopen dat het voor bijvoorbeeld beginnende spelers niet meer haalbaar zou zijn. Nu we de getallen zerospel kennen is het belangrijk om naar de inzet te kijken die per getal wordt gehanteerd. Zoals eerder reeds aangegeven geldt er een gesplitste inzet op alle getallen met uitzondering van 26. Dit zorgt er voor dat je bij iedere winstbeurt een minimale uitbetaling zal ontvangen van 17 keer je inzet. Valt de kogel op het getal 26? In dat geval kan je als speler rekenen op een uitbetaling van zomaar even 35 keer de door jou geplaatste inzet.

Geschikt voor beginners of niet?

Bovenstaande klinkt natuurlijk zeer interessant, vooral omdat je als speler theoretisch over een uitbetalingsmogelijkheid beschikt van zomaar even één op vijf. Dit wil zeggen dat er per vijf speelrondes doorgaans één speelronde moet zijn waarin de kogel op één van de getallen uit deze reeks valt. Het feit dat er wordt gewerkt met gesplitste inzetten zorgt er bovendien niet alleen voor dat deze werkwijze geschikt is voor de meer ervaren spelers, ook beginners zullen er hun voordeel mee kunnen doen. Je dient er als beginnende speler alleen wel rekening mee te houden dat dit systeem net als alle andere niet feilloos is. Het risico bestaat dan ook met andere woorden dat je verschillende rondes na elkaar niet zal kunnen winnen waardoor het verlies zich tijdelijk zal opstapelen. Treur echter niet, wanneer je door blijft spelen zal je merken dat dit verlies ook op zeer eenvoudige wijze terug kan worden rechtgezet.

images_5

Invloed op het huisvoordeel van roulette?

04_PICAls speler is het belangrijk om er rekening mee te houden dat het huisvoordeel van roulette eigenlijk zeer beperkt is. Met amper 2,57 procent is het dan ook mogelijk om niet één, maar wel verschillende speelrondes winnend af te sluiten. Op deze manier kan je binnen een zeer korte tijdspanne reeds een meer dan behoorlijke winst boeken, in het bijzonder wanneer je er voor kiest om te spelen op basis van het getallen zerospel. Het getallen zerospel zorgt er dan ook niet alleen voor dat je als speler beschikt over een gunstige spreiding van je inzetten, daar komt ook nog eens bij dat je bij winst direct over een meer dan aanzienlijk bedrag op je spelersrekening beschikt. Klinkt dit allemaal voor jou ook als muziek in de oren? Waarom dan nog langer wachten? Beproef je geluk vandaag nog met het getallen zerospel!

Gratis uitproberen?

Ben je nog niet helemaal overtuigd van de interessante mogelijkheden die het getallen zerospel voor jou als speler met zich meebrengt? In dat geval is het altijd de moeite waard om het spelletje eens gratis uit te proberen. Dit is mogelijk bij nagenoeg alle online casino’s en dat zonder dat je als speler verplicht wordt om een bepaald, echt bedrag te storten. Door gebruik te maken van gratis roulette bij een online casino beschik je over een grote som speelgeld waarmee jij kan bewijzen dat je het getallen zerospel volledig onder de knie hebt!

Burenspel Roulette

We noemen ook nog even burenspel roulette . Hierbij zet je niet zoals bij het zerospel altijd de 7 vaste nummers in (rond de o), maar kun je kiezen welke. Je kunt bij het burenspel kiezen uit ieder nummer op de cilinder welke je maar wil. Je speelt dit nummers met de 2 buren er omheen. Dus als je 11 buren speelt, speel je de nummers 13, 36, 11, 30 en 8. Dit is een goede strategie wanener het zerospel even niet valt.